Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
21-hāng kiat-kó
5595

室田有

12 goe̍h 30 改

1881 nî 8 goe̍h chhut-sì. 神奈川縣 愛甲郡 ê lâng.

4725

日高秀夫

12 goe̍h 30 改

1904 nî 1 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 橫濱市 ê lâng.

2862

藤井洋

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 橫濱市 ê lâng.

2792

廣瀨芳雄

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 橫須賀市 ê lâng.

2759

平井莊次郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 ê lâng.

2581
2576

野口敏治

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 橫濱市 ê lâng.

2233

土屋政三

12 goe̍h 30 改

1913 nî 7 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 藤澤市 ê lâng.

1964
1713
1707

鈴木巖

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 橫須賀市 ê lâng.

1704

杉山申五

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 小田原市 ê lâng.

1544

清水光司

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 ê lâng.

1096

兒玉保

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 ê lâng.

1072

小林傳吉

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 ê lâng.

910

橘川松太郎

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 愛甲郡 ê lâng.

899

岸德次

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 愛甲郡 ê lâng.

579
292