Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

55-hāng kiat-kó
5374
5273

濱崎優二

12 goe̍h 30 改

1902 nî 6 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 佐世保市 ê lâng.

4772
4726

菱村彥十郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 北松浦郡 ê lâng.

4708

林健太郎

12 goe̍h 30 改

1888 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 北松浦郡 ê lâng.

4668

永石安三郎

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 ê lâng.

4416

田中儀一郎

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 長崎市 ê lâng.

4240

佐藤勝也

12 goe̍h 30 改

1904 nî 4 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 南高來郡 ê lâng.

4088

小宮元之助

12 goe̍h 30 改

1869 nî 3 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1941 nî 4 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 長崎縣 ê lâng.

3924

梅野清太

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 ê lâng.

3482

吉田次郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 長崎市 ê lâng.

3325

山鹿光世

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 ê lâng.

3278
3277

八坂茂

12 goe̍h 30 改

1902 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 佐世保市 ê lâng.

3208

村田守蜜

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 壹岐郡 ê lâng.

3205
3190

迎諧

12 goe̍h 30 改

1882 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 佐世保市 ê lâng.

3186

牟田邦基

12 goe̍h 30 改

1895 nî 11 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 西彼杵郡 ê lâng.

3141

溝上喜世人

12 goe̍h 30 改

1891 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 東彼杵郡 ê lâng.

3110

三木謙治

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 下縣郡 ê lâng.