Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

23-hāng kiat-kó
135

伊澤悟郎

12 goe̍h 30 改

1909 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 河內郡 ê lâng.

367
831

菅野尚夫

12 goe̍h 30 改

1900 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 柴田郡 ê lâng.

934
946

許欽淮

12 goe̍h 30 改

1909 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 大城庄 ê lâng.

1027

黑木勇雄

12 goe̍h 30 改

1900 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.

1253

黃三木

12 goe̍h 30 改

1911 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 坡心庄 ê lâng.

1462

澤田將太郎

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 野洲郡 ê lâng.

1691

杉田慶介

12 goe̍h 30 改

1912 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

1783

莊孟侯

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

1952
1959

武內小太郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 ê lâng.

2274

鐵本總吾

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 東京府 ê lâng.

2321
2866

藤木親壽

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

3256

森田盛藏

12 goe̍h 30 改

1908 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 北足立郡 ê lâng.

3316

柳原陽之助

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 秩父郡 ê lâng.

3380

山本新太郎

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3882

井出靖

12 goe̍h 30 改

1889 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

3959

王澄清

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.