Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
60-hāng kiat-kó
6194

陳喜

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

6165

李道生

12 goe̍h 30 改

1871 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5659

林天定

12 goe̍h 30 改

1902 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5634

李俊啟

12 goe̍h 30 改

1883 nî 6 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 溪湖街 ê lâng.

5624

賴松

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 員林 ê lâng.

5621

賴維種

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h chhut-sì. 台中州 員林郡 大村庄 大村 ê lâng.

5524
5514
5471

蕭汝鍊

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h chhut-sì. 台中州 員林郡 社頭庄 ê lâng.

5459

謝金元

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5432
5397
4904
4732
4731

巫世傳

12 goe̍h 30 改

1897 nî 4 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 溪湖街 ê lâng.

4632

鄭老奎

12 goe̍h 30 改

1907 nî 8 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 溪湖街 ê lâng.

4559

陳尚

12 goe̍h 30 改

1873 nî 12 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 埔鹽庄 ê lâng.

4545

陳作忠

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 永靖庄 ê lâng.

4543

陳再福

12 goe̍h 30 改

1905 nî 7 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

4528

陳慶雲

12 goe̍h 30 改

1878 nî 9 goe̍h chhut-sì. 台中州 員林郡 永靖庄 湳港西 ê lâng.