Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
54-hāng kiat-kó
6518
6515

廖番江

12 goe̍h 30 改

1900 nî 7 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

5669
5668

廖勤

12 goe̍h 30 改

1907 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5666

廖學昆

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1961 nî kòe-sin. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5347
5096
5054
5021
5015

廖泰惠

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 二崙庄 ê lâng.

5013
5008

廖行生

12 goe̍h 30 改

1891 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

5005
4970
4950

李振賓

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

4943
4566
4374
4060