Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
55-hāng kiat-kó
5319

廖月明

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 三灣庄 ê lâng.

5317

李茂

12 goe̍h 30 改

1896 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 竹南街 ê lâng.

5310
5254
5253

陳德來

12 goe̍h 30 改

1897 nî 8 goe̍h chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 濫坑 ê lâng.

5251
5249

陳運發

12 goe̍h 30 改

1881 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

5244
5230
5216
5215

黃大發

12 goe̍h 30 改

1907 nî chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

5210

高阿庚

12 goe̍h 30 改

1899 nî 2 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 造橋庄 ê lâng.

5198
5197

饒永昌

12 goe̍h 30 改

1880 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

5195
5174
5172

王阿福

12 goe̍h 30 改

1895 nî 8 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

5089
5004

廖維雲

12 goe̍h 30 改

1896 nî chhut-sì. 新竹州 竹南郡 造橋庄 赤崎子 ê lâng.