Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

28-hāng kiat-kó
6726

淺野安吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h chhut-sì. 京都府 京都市 上京區 ê lâng.

5384

加納芳次

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

5335

青木行清

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

5241

田村政太郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

4639
3865
3502

吉峯弘造

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

3389

山分一郎

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

3297

安田勇吉

12 goe̍h 30 改

1904 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

3009

松井時治

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2857

藤井悟一郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2839

福田定治郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2789

廣瀨辰之助

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2592

苗加寬三

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2555

西村信雄

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2339

富岡健次郎

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

1948

竹端春人

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

1877

高田德太郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

1688

菅原憲

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.