Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
719-hāng kiat-kó
6194

陳喜

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

6165

李道生

12 goe̍h 30 改

1871 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

6134
6005

林木

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 龍井庄 ê lâng.

5674

盧大松

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5670
5667

廖火木

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

5665
5664
5663
5662
5659

林天定

12 goe̍h 30 改

1902 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5653
5651
5642

李逢春

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

5641
5640

李丙戍

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì. 台中州 彰化郡 彰化市 彰化 北門外 ê lâng.

5639
5636