Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

48-hāng kiat-kó
6528
4776

松村數江

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 岐阜市 ê lâng.

4418
3968

奧田常吉

12 goe̍h 30 改

1881 nî 4 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 大垣市 ê lâng.

3915

上田一郎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 不破郡 ê lâng.

3844

渡邊謙吉

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

3506

吉村佐平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 本巢郡 ê lâng.

3359

山田新吉

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 稻葉郡 ê lâng.

3285

矢部恪

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 大垣市 ê lâng.

3195

村井信雄

12 goe̍h 30 改

1890 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 土岐郡 泉町 ê lâng.

3145

道野次郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

3105

三浦博亮

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 稻葉郡 ê lâng.

3091

丸山珍樹

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

2874

藤田一市

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 養老郡 ê lâng.

2870

藤下理周

12 goe̍h 30 改

1886 nî 5 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 大野郡 ê lâng.

2861

藤井正治

12 goe̍h 30 改

1881 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

2856

藤井源吉

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

2717

阪東喜之吉

12 goe̍h 30 改

1883 nî 6 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 高山市 ê lâng.

2633

服部博

12 goe̍h 30 改

1902 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 多治見市 ê lâng.